Shiv Katha by Giri Bapu at Hindu Mandir Leicester 2023

 

Shiv Katha by Pujya Shri Giri Bapu 
Date: Monday 29 May 2023 to Sunday 4 June 2023
Katha Time: 5pm to 8pm
Venue: Shree Hindu Temple, 34 St. Barnabas Road, Leicester, LE5 4BD